სამხატვრო გალერეა || წითელი კვადრატი
ხიტა ქუთათელაძე

წითელი კვადრატი
Powered D.TS