სამხატვრო გალერეა || წითელი კვადრატი
პეტრე ბლიოტკინი

დაიბადა 1903წ, ქ.თბილისში. ცნობილი ქართველი გრაფიკოსი, გარდაიცვალა 1988წ

წითელი კვადრატი
Powered D.TS