სამხატვრო გალერეა || წითელი კვადრატი
ირინა შტენბერგი

ირანა შტენბერგი ( 1904 – 1991 წ ) ცნობილი სცენოგრაფი და თეატრის მხატვარი .

წითელი კვადრატი
Powered D.TS