სამხატვრო გალერეა || წითელი კვადრატი
ვახტანგ ადვაძე

დაიბადა 1919წ.ქ.ახალციხეში, საქართველოსდამსახურებული მხატვარი, გარდაიცვალა 2016წ

წითელი კვადრატი
Powered D.TS