სამხატვრო გალერეა || წითელი კვადრატი
გამოფენები
17.12.2016
ფერადი თეთრი
ცისია კილაძის
გალერეა წითელი კვადრატი
გეპატიჟებათ ცისია კილაძის
პერსონალურ გამოფენაზე "ფერადი თეთრი"
გამოფენის გახსნა 19.00, 17.12.2016 - 22.12.2016
მის: ფალიაშვილის ქ.88
04.10.2016
პეპლის ფრთებით
ლუდმილა ტიმოშენკოს
გალერეა წითელი კვადრატი წარმოგიდგენთ
ლუდმილა ტიმოშენკოს პერსონალურ გამოფენას
,,პეპლის ფრთებით" გახსნა: 04.10.2016 -10.10.2016. 19:00
მის: ფალიშვილის ქ.88
15.09.2016
RESTART
ვახტანგ(ვაკაჭი) ხიდაშელი
გალერეა ,,წითელი კვადრატი" გეპატიჟებათ
ვახტანგ(ვაკაჭი) ხიდაშელის პერსონალური გამოფენის გახსნაზე
,,RESTART" გახსნა: 15.09.2016. 19.00
მის: ფალიშვილის ქ.88
05.06.2016
Drive
კახაბერ ბერელიძიე
გალერეა "წითელი კვადრატი" გეპატიჟებათ
კახაბერ ბერელიძის პერსონალურ გამოფენის გახსნაზე ,Drive"
გახსნა: 05.06.2016. 18.00
მის: ფალიშვილის ქ.88
24.04.2016
ლურჯი ფრინველი
მარინა ნაცვლიშვილი
გალერეა "წითელი კვადრატი" გეპატიჟებათ
მარინა ნაცვლიშვილის პერსონალურ გამოფენაზე ,,ლურჯი ფრინველი"
გახსნა: 24.04.2016 - 28.04.2016 18.00
მის: ფალიშვილის ქ.88
Powered D.TS